opioidska pandemija

Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) je objavio podatak kako je očekivani životni vijek Amerikanaca pao sa 78.8 u 2019. na 77.3 u 2020. Najvažniji razlog pada od čak godinu i pol je Covid-19 i on čini 74% pada ...