plan Enosis

Prokletstvo ili blagoslov strateškog položaja Cipra donijelo mu je mnogobrojne osvajače: Grke, Rimljane, Arape, Franke, Britance i naravno, Turke. Ovaj zadnji rat, 1974. godine vodili su većinski lokalni Grci, uz pomoć Grčke, i manjinski lokalni Turci uz pomoć turske države. ...