planine

Prirodne granice između pojedinih država ili barijere unutarnjeg razvoja pojedine države zbog otežane komunikacije između njezinih regija (otežana izgradnja prometnica, željeznica, plinovoda, naftovoda i td.). Planinske države obično nisu sklone teritorijalnoj ekspanziji već su više u poziciji obrambenih utvrda. Njima ...