prometni koridor “Sjever-jug”

Geopolitika.News je u sklopu seta analiza vezanih uz globalne mega-infrastrukturne projekte, vrlo opširno pisala i o prometnom koridoru „Sjever-jug“ koji bi povezao Jugo-istočnu Aziju s Europom, preko Irana, Azerbajdžana i Rusije, čime bi se uveliko skratio (a  time i pojeftinio) ...