pustinja

Veće površine prekrivene pijeskom ili kamenjem, nepogodne za kvalitetan život ili ljudski život uopće, a zbog čega ne predstavljaju interes za ekspanziju, osim u slučaju velikog prirodnog bogatstva koje u sebi kriju (nafta, plin, …), kada izazivaju ozbiljne sukobe. Obično ...