Ratna mornarica

Sile koje nastoje osigurati vlastite interese na globalnoj razini (što se poglavito ogleda u njihovoj nazočnosti na svjetskim morima i oceanima), razvijaju moćnu vojno-pomorsku flotu i na takav način osiguravaju sigurnost trgovačkih komunikacija i obalnih linija. Vojno-pomorska flota osigurava nanošenje ...