TAPI

U planovima vodećih globalnih geostrateških krojača, prema čijim se matricama budući vrli svijet morao preobući u svoje novo ruho (poredak), tzv. Islamska država imala je itekako važno mjesto i ulogu. Pritom nije tajna, kako su se njezini borci nakon „herojskih“ ...