76 država potpisalo Deklaraciju o zagađenju plastikom

Incijativom UN-a, 76 država je potpisalo Deklaraciju o zagađenju plastikom. Potpisnice su većina država EU, uključujući i Hrvatsku, države Južne Amerike i mnoge otočne države koje direktnije ugrožava plastika u moru. Među potpisanima nema SAD-a, Rusije, ali ni Kine, Indije i mnogih drugih azijskih država koje najlošije zbrinjavaju plastični otpad.

U objavi piše: ” Mi, predstavnici potpisanih zemalja, smo zabrinuti ubrzanim širenjem zagađenja plastikom i utjecajem koji takvo zagađenje ima na živote, zdravlje i ekonomiju.”

Osim utjecaj na zdravlje ljudi i turizam, od nezbrinute plastike pati cjelokupni biljni i životinjski svijet, naročito morski život. Veliki problem je i mikroplastika koja je pronađena i u dijelovima svijeta koji su najdalje od ljudske civilizacije, a koju je mnogo teže očistiti.

Cilj je do 2025 drastično smanjiti i prevenirati kopneno i morsko zagađenje. Dogovorena je veća suradnja i koordinacija među državama.

Države članice u deklaraciju pozivaju na globalnu zakonski obvezujuću regulativu kojim bi se ograničilo daljnje zagađenje.

Komentari

komentar
You may also like