Crni demografski brojevi: najstarija zemlja EU je Italija, najmlađe su…

Europska statistička agencija Eurostat objavila je u utorak, 16. ožujka, statistiku o starenju i smanjenju stanovništva u EU.

Primjećuje se da je 2020. godine 20,6% stanovnika država članica EU imalo 65 i više godina. U prošlom desetljeću taj je broj bio tri puta niži.

Na prvom mjestu po broju najvećih dobnih skupina u Europskoj uniji zauzima Italija (postotak stanovnika u dobi od 65 i više godina iznosi 23,2%), drugo mjesto podijelile su Grčka i Finska ( s po 22,3%), na trećem je Portugal (22,1%), a slijede ih Njemačka (21,8%) i Bugarska (21,6%).

Države s najmlađim stanovništvom u EU bile su Irska (14,4%) i Luksemburg (14,5%).

Na karti ispod možete vidjeti prikaz područja EU u odnosu na dob stanovništva:
Izvor: Eurostat, 16. ožujka 2021.

Izvješće Europske komisije “Implikacije demografskih promjena” kaže da će se do 2070. godine radno sposobno stanovništvo u EU smanjiti za 18%, a udio ljudi starijih od 65 godina povećati na 30,3%.

Dakle, cjelokupno stanovništvo Europske unije neće biti veće od 4% globalne populacije. Godine 1960. taj je broj iznosio 12%.

 

Komentari

komentar

You may also like