Europska komisija pokrenula sankcijsku proceduru protiv Poljske

Europska komisija uputila je Varšavi službeno pismo o svojoj zabrinutosti i upozorenju zbog 28. srpnja službeno objavljenog zakona o radu poljskih sudova.

Prema riječima potpredsjednika Europske komisije, Nizozemca Fransa Timmermansa, taj zakon izaziva zabrinutost EK jer uspostavlja različitu mirovinsku dob za suce-muškarce i žene, što krši sporazum o EU i direktivu o „gender ravnoteži“ i radnim uvjetima. Osim toga, zakon daje ovlasti ministru pravosuđa za imenovanje sudaca, što može podrivajuće djelovati na nezavisnost poljskih sudova. Prema riječima Timmermansa, EK je Varšavi dala mjesec dana za uklanjanje tih nepravilnosti.

Sankcijska procedura kretat će se u nekoliko faza. Ukoliko na službeno pismo EK ne bude pozitivnog  odgovora, Europska komisija donest će svoj zaključak. Nakon toga, ukoliko država-narušitelj ne vrati svoju politiku u okvire tražene u spomenutom zaključku,, EK se može obratiti Sudu Europske unije.

Već je ranije bilo priopćeno, kako se Poljskoj zbog ovog zakona može oduzeti pravo glasa u Europskom Vijeću.

 

Komentari

komentar
0 komentara

You may also like