EUROPSKA KOMISIJA PROTIV MAĐARSKOG ZAKONA „STOP SOROS“

Europska komisija donijela je odluku da tuži Mađarsku pred Europskim sudom pravde zbog “zakonodavstva koje kriminalizira aktivnosti nevladinih organizacija koje pružaju podršku tražiteljima azila.

Europska komisija pokrenula je treću fazu postupka protiv Mađarske, smatrajući da Orbanova vlada, diplomatski rečeno „nije učinila dovoljno na prevladavanju spornih pitanja koji zabrinjavaju EK“. Naime, mađarsko zakonodavstvo ograničava pravo tražitelja azila da komuniciraju s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama čija se podrška migrantima našla pod odredbama kaznenog zakonodavstva.

U priopćenju EK navodi se da niti novi mađarski zakon „Stop Soros“, niti odgovarajući ustavni amandmani, nisu u skladu s pravom EU. Zakon se odnosi na američkog milijardera i filantropa Georga Sorosa, koji je rođen u Mađarskoj, a kojeg mađarski premijer, Viktor Orban, optužuje da podržava nelegalne migracije. Europska komisija također je optužila Budimpeštu da ne osigurava prehranu za migrante koji se nalaze u tranzitnim zonama na granici sa Srbijom. Pored toga, mađarske tranzitne zone nisu u skladu s propisima iz Direktive o vraćanju, kao ni Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. S obzirom na ozbiljnost situacije, krajnji rok za Mađarsku da odgovori na zahtijeve Komisije je mjesec dana, nakon čega će Europska komisija prema već donijetoj odluci pokrenuti sudski postupak protiv Mađarske pred Europskim sudom.

Međutim, mađarska vlada spremna je braniti se na sudu, kazao je glasnogovornik vlade, Istvan Hollik, te dodao kako će Mađarska nastaviti s primjenom zakona “Stop Soros”, kao i ustavnih amandmana kojima se zabranjuje obvezno naseljavanje migranata na području Mađarske. I ustavni amandmani i zakon “Stop Soros” kriminaliziraju nevladine organizacije, te zabranjuju promicanje ilegalnih migracija, međutim, iako se ove mjere mogu osporavati one služe kao zaštita mađarskih građana, objasnio je Hollik. Mađari su o tom pitanju izrazili svoje mišljenje, ne samo na nekoliko referenduma, nego i tijekom parlamentarnih i EP izbora – oni ne žele imati ništa s migracijama, te žele zaštititi europsku kršćansku kulturu. Stoga takve mjere odražavaju volju Mađara, ali istovremeno poštuju Ženevsku konvenciju, Schengenski sporazum i Dublinsku uredbu, naglasio je Hollik.

U priopćenju Vlade, naglašava se kako odlazeća Europska komisija “i dalje radi na dovršavanju prljavog posla uvoza migranata“, a njeni su postupci tek nastavak pritiska na Mađarsku od koje se zahtijeva da odbaci stroga imigracijska pravila i ukine tranzitne zone koje su ključne za zaštitu granica. U istom priopćenju odbacuju se “laži” o nedostatku usluga za tražitelje azila, te se navodi da se s migrantima u tranzitnim zonama postupa “u skladu s propisima”.

Komentari

komentar
0 komentara

You may also like