Novi statistički podaci o broju muslimana u Izraelu

U vrijeme kada se intenzivno govori o jačanju političkih aktivnosti vezanih uz konačno  riješenje palestinskog pitanja, desetljećima jednog od gorućih po izraelsku državu, velika pozornost pridaje se i statističkim podacima koji se odnose na ukupan broj muslimanskog stanovništva koje živi u toj zemlji.

Izraelski Središnji ured za statistiku upravo je objavio najnovije statističke podatke o broju muslimana u židovskoj državi.

Krajem 2017. godine, broj muslimana koji imaju prebivalište u Izraelu iznosio je 1 562 000, što u ukupnom broju izraelskog stanovništva, izraženo u postotcima, čini 17,8%. Veliku većinu izraelskih muslimana čine Arapi, dok ostale dvije muslimanske zajednice – Čerkezi i Romi zajedno imaju oko 10 tisuća pripadnika. Treba napomenuti kako su izraelski Čerkezi, za razliku od Arapa, ravnopravni sa Židovima i Druzima po pitanju obveza, poput služenja vojnog roka u izraelskoj vojsci.

Broj muslimana u Izraelu krajem 2017.g. povećao se za 38 tisuća u odnosu na kraj 2016.g. Dinamika godišnjeg prirasta izraelskih muslimana u 2017. godini bila je najveća u odnosu na sve druge religijske zajednice i iznosila je 2,5%, jednako kao u tri prethodne godine. Međutim, gledano u odnosu na dva prethodna desetljeća kada je dinamika rasta bila još viša, ta se tendencija ipak smanjuje.

Što se tiče geografskog razmještaja muslimanskog stanovništva, oko milijun ih živi na sjeveru Izraela (njih oko 35,6% živi u Sjevernom okrugu (u Galileji), a 13,8% u okrugu Haifa). Još 21% izraelskih muslimana živi u Jeruzalemskom okrugu. 11% živi u Središnjem okrugu, a u Južnom njih 16,6%. Svega 1% od ukupnog broja izraelskih muslimana živi u okrugu Tel Aviva, od čega gotovo svi u njemu pripadajućem gradu Jaffi.
Jeruzalem, naravno, ima osobitu važnost kada je u pitanju vjerski sastav stanovništva. Osim toga radi se o izraelskom gradu s najvećim brojem muslimanskog stanovništva – 329 tisuća ili 36,5% svih njegovih stanovnika. Naravno, ukoliko se gleda administrativna podjela grada na Istočni i Zapadni, apsolutni brojevi vezani uz Židove i muslimane (Arape) tada pretežu na jednu ili drugu stranu.

Drugi grad po apsolutnom broju muslimana je Negava Ragat na sjeveru zemlje, u kojem živi 66,6 tisuća muslimana, koji čine 99,8% ukupnog stanovništva toga grada. Slijedi ga Nazaret (također Sjeverni okrug) s 54,3 tisuće muslimana (70,7% ukupnog stanovništva grada).

Komentari

komentar

0 komentara

loading...

You may also like