SAD će tražiti od Kine povrat dugova iz carskoga doba?

Radi se o obveznicama, puštenim u opticaj u razdoblju carske vladavine u Kini.

Američki Bloomberg navodi kako Bijela kuća razmišlja o potraživanju od Kine dugova iz obveznica iz vremena kineskih careva, u svezi čega je Donald Trump već razgovarao s vlasnicima tih obveznica, lobirajući za svoju ideju potraživanja povrata tog drevnog duga.

Radi se o dodjeljenim vrijednosnicama carskom dvoru u Pekingu na početku prošloga stoljeća. Na taj su način kineske vlade u glavnini privlačile sredstva za izgradnju željezničkih pruga. Pojašnjeno je da američki dioničari posjeduju još prilično veliku količinu tih obveznica. Osim toga, može ih se staviti na internet, na aukciju, iako one još uvijek imaju vrijednost kao obveznice, a ne antikvarijati. Prema riječima jednog od utemeljitelja fonda vlasnika kineskih obveznica, s obzirom na inflaciju, postotci i kompenzacije isplata po carskim dugovima morali bi previsiti trilijun dolara.

Inače, kineske vlade ne priznaju dugove iz predrevolucionarnog vremena i odbijaju ih vraćati.

 Komentari

komentar

0 komentara

You may also like