“Rio Grande LNG”

Prvi put u posljednjih 30 godina Saudijska Arabija objavila je svoje naftne prihode. Naime, državna naftna tvrtka Saudi Aramco, koja se priprema plasirati obveznice i početi privatizaciju (istina, za početak vrlo skromnog portfelja), otvorila je svoje podatke za strane investitore. ...