GDPR

Podsjećamo: u listopadu je Google objavio o djelomičnom zatvaranju projekta društvene mreže Google+, a također i priznao da je od 2015. do 2018. godine u servisu postojala kritična osjetljivost, koja je otkrivala pristup podacima o 500 tisuća korisnika. Tu je ...